Android ListView Kullanımı

Androidin en çok kullanılan kontrollerinden biri olan ListView kontrolünü bir dizi ile nasıl kullanabileceğinizi aşağıdaki koda bakarak kullanabilirsiniz . Bir dizi içerisinde yer alan verileri listview içerisine göndereceğiz . Android ListView Kullanımı

Android ListView Kullanımı


private String[] ulkeler =
      {"Türkiye", "Almanya", "Avusturya", "Amerika","İngiltere",
          "Macaristan", "Yunanistan", "Rusya", "Suriye", "İran", "Irak",
          "Şili", "Brezilya", "Japonya", "Portekiz", "İspanya",
          "Makedonya", "Ukrayna", "İsviçre"};

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);


    ListView listemiz=(ListView) findViewById(R.id.listView1);

    ArrayAdapter veriAdaptoru=new ArrayAdapter
        (this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, ulkeler);

    listemiz.setAdapter(veriAdaptoru);

    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Action", null).show();
      }
    });


  }

Ülkeler adında bir dizi oluşturduk ve listview içerisine gönderdik . Kullanımı basit . Kolay gelsin .