Android , Php, Json ile veritabanındaki kayıtları Android uygulamasında gösterme

Andoroid ile database işlemleri yaparken direk MySQL bağlantısı bulunmamakta . Bizde database işlemlerimizi JSon ile encode edip Android uygulamamızda göstereceğiz . İlk önce database yapımızı oluşturalım .

Database Hazırlanması ;

json adında bir database açtım ve uyeler tablosu oluşturdum , Uyeler tablomuzda 2 field var bunlar

ad
soyad

 

 

Database tarafındaki işlemlerimiz tamam , PHP ile json olarak verileri nasıl encode edeceğimize gelelimPHP kodumuz ile veritabanındaki verileri JSon formatında ekrana başarıyla bastırdık
Sıra en zor olaya geldi oda Android ile JSon verilerini alıp listener ile listelemek olacak .

Android İle JSon verilerini Almak

 


package com.example.uyeler;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.ResponseHandler;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import android.os.Bundle;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.ListActivity;
import android.util.Log;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

public class MainActivity extends ListActivity {

	ListView lv;
	
	@SuppressLint("ResourceAsColor")
	@Override
	/////////////////////////////////////////////////////////
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		
		lv = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
		
			ornek2();

		
	}
	


	////////// JSON //////////////////
	
	public void ornek2(){
		
		ArrayList list = new ArrayList();
		
		JSONArray array = null;
		String restWebServerResponse = getFromInternet1("http://localhost/json.php");
		try{
		array = new JSONArray(restWebServerResponse);
		}catch (JSONException e) {
		Log.e("Hata", e.toString());
		}
		 
		for (int i = 0; i < array.length(); i++) {	
		try {

		JSONObject jsonItem = array.getJSONObject(i);
		
		list.add(jsonItem.getString("ad"));

		
				setListAdapter(new ArrayAdapter(getApplicationContext(),
						android.R.layout.simple_spinner_item,
						list
						
				));

		
		} catch (JSONException e) {
		Log.e("Hata", e.toString());
		}
		
		
		}
		
		
		}
	

	
	 public String getFromInternet1(String url){
	  	String response_str = null;
	  	HttpClient client = new DefaultHttpClient();
	  	HttpGet request = new HttpGet(url);
	  	// Get the response
	  	ResponseHandler responseHandler = new BasicResponseHandler();
	  	try {
	  		response_str = client.execute(request, responseHandler);
	  	} catch (ClientProtocolException e) {
	  		e.printStackTrace();
	  	} catch (IOException e) {
	  		e.printStackTrace();
	  	}
	  	return response_str;
	  }
	
	////////// JSON ////////////////////

}


Evet Android tarafında verileri başarılı bir şekilde göstermiş olduk . Daha ileri örnekler ile Android makalelerimin devamı gelecek .

Esenliklerle …