Apache servis komutları ile durumların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Linux ortamında çalışan Apache web server bazı durumlarda durumlarının yebilenmesi gerekebilir . Olağandışı Apache sunucusunun durdurulması yada yeniden başlatılması gibi . Terminal ekranından en kısa çözüm site service kullanımıdır . Aşağıda örnekler ile açıkladım .

service httpd start // Sunucunun başlatılmasını sağlar

service httpd stop // Sunucunun durdurulmasını sağlar

service httpd status // Sunucu durum bilgisi verir

service httpd restart // Sunucunun yeniden başlatılmasını sağlar

service httpd reload // Apache sunucunuzda değişiklik yapıldıysa değişikliklerin aktif edilmesini sağlar