C# Chart Grafik Kullanımı

Grafik , pasta gibi görünümler raporları en iyi ifade edebileceğimiz yapılar , Tüm yazılımlarda hemen hemen bu tür çıktılar mevcut bizde bu yazıda c# ile basit bir grafiği nasıl kullanacağımızı göreceğiz .

Bir form oluşturalım .

chart1

 

Toolbar Arama bölümüne chart yazalım  ve projemizin istediğimiz bir yerine sürükleyip bırakalım .

chart2

 

chart3

 

Şimdi gelelim Kodumuza . İlk olarak CreateChart isimli bir metod oluşturuyoruz .


// Gerekli Kütüphane
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;


private void CreateChart()
{
   var series = new Series("BİTEN PAKETLER");

   series.Points.AddXY("Ahmet", 100);
   series.Points.AddXY("Mehmet", 150);
   series.Points.AddXY("Hüseyin", 175);
   chart1.Series.Add(series);

}

Form1_Load Main Metod


private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    CreateChart();
}

chart4

Sonuç Olarak girmiş Olduğumuz Verileri Grafiksel Olarak Görmüş Olduk .

chart5