C Diziler

C ile diziler üzerinde aşağıdaki kodda bir çok örnek bulabilirsiniz . C ile dizilerin tanımlanması , dizilerde arama yapmak , dizilerin max ve min değerlerinin bulunması , dizi değerlerin toplanması gibi örneklere ulaşabilirsiniz .

[c]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

// Dizilerin tanımlanması

int sayi[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int i = 0;

// Dizilerin Listelenmesi
for(i; i < 10; i++)
{
printf("%d",sayi[i]);
}

// Dizilerin Değer Alarak Tanımlanması ve Listelenmesi

int deger = 0;
int id = 0;
int listeleId = 0;

printf("%s","\n Lutfen dizi sayisini belirtiniz : ");
scanf("%d",&deger);
int dizi[deger];

printf("%s","\n Girilen deger : ");
printf("%d",deger);

int len = sizeof(dizi) / sizeof(dizi[0]);
printf("%s","\n Dizinin Gercek Boyutu : ");
printf("%d",len);

for(id; id < deger; id++)
{
dizi[id] = id;
printf("%s","\n Aktarilan Dizi degerleri : ");
printf("%d",dizi[id]);
}

// Dizinin Toplam Degeri

int diziToplami = 0;
int x = 0;

for(x; x < deger; x++)
{
diziToplami += dizi[x];
}

printf("\ndizini toplami : %d dir",diziToplami);

// Dizinin Max ve Min Degerlerinin Bulunmasi

int a[] = {5, 7, 9, 8, 6, 1, 3}, max, q;
int diziBoyutu = sizeof(a) / sizeof(dizi[0]);

max = a[0];
for(q = 1; q < diziBoyutu; q++)
if(a[q] > max)
{
max = a[q];
}
printf("\n\nMax Dizi Degeri : %d dir", max);

int minimum = a[0];

for(i = 1; i < diziBoyutu; i++)
if(a[i] < minimum) minimum = a[i];

printf("\nMin Dizi Degeri : %d dir", minimum);

// Dizi içinde arama yapmak

printf("\n\a Aranacak degeri giriniz : ");

int b[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
diziBoyutu = sizeof(b) / sizeof(b[0]);
int aranacak = 0;
scanf("%d",&aranacak);

for(i = 0; i < diziBoyutu; i++)
{

if(b[i] == aranacak)
{
printf("%d",aranacak); // aranacak sayı var ise
break;
}

}

}

[/c]