C dizilerin fonksiyonlar ile birlikte kullanımı

C ile bir önceki yazıda temek kullanımını örnekler ile açıklamıştık şimdi ise c ile dizilerin fonksiyonlar ile birlikte kullanılmasının örneklerini yapacağız .

[c]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

int x[] = {1,2,3,4,5,6};
int sizeOf = sizeof(x) / sizeof(x[0]);

print(x,sizeOf);
keyboard(x,sizeOf);
}

// dizilere sabit değer göndermek

void print(int a[],int m)
{
int i = 0;

for(i; i < m; i++)
{
printf("%d",a[i]);
}

}

// dizilere klavyeden değer girişi

void keyboard(int b[],int n)
{

int i = 0;
int keybo = 0;

for(i; i < n; i++)
{
printf("\nDeger Giriniz : ");

scanf("%d",&keybo);
b[i] = keybo;
}

for(i=0; i < n; i++)
printf("%d",b[i]);

}

[/c]