C# ile combobox içerisine veritabanındaki bilgileri doldurma

Daha önce MySQL connector ile MySQL veritabanına bağlanmıştık . Bağlantıyı buradan inceleyebilirsiniz . Bu makalemde ise bağlandığımız MySQL veritabanından Combobox içerisine veri çekmeyi göstereceğim .

Kodumuz aşağıdadır . Bağlantınızı yaptığınızı varsayıyorum .

string sql = “select * from kargo”;

MysqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql,con);

MySQL DataAdepter da = new MySQlDataAdapter();

DataTable dt = new DataTable();

da.Fill(dt);

ComboBox1.dataSource = dt;

ComboBox1.DisplayMamber = “adi”;

 

Yukarıdaki Kodlar Ne İşe Yarıyor Hemen İnceleyelim .

1. Satırda string sql ile Standart SQL kodlarımı kullandım ve Kargolar Tablosuna Bağlandım

2. Satırda Command Nesnem İle Tablomdan Verileri Çektim

3.Satırda DataAdapter Nesnesi Oluşturdum

4.Satırda DataTable NEsnesi Oluşturdum

5.Satırda DataAdapter ile DataTable’ın içine Verileri Çektim

6.Satırda ComboBox içine Verilerimi Aktardım

7.Satırda ComboBox İçinde Hangi Sütunu Göstermek İstediğimi Belirttim

 

Bu Kadar Kolay :)