C# ile datagridview doldurmak

Datagridview visual studio ortamında en çok kullanılan componentlerden biridir .Listelemelerde kolaylık sağlaması ve esnekliği ile vazgeçilmez elemanlardan birisidir . Bu yazımda datagridview içerisini mysql veritabanından çekeceğimiz bilgiler ile dolduracağız .

Daha önceki yazılarımda C# ile mysql veritabanının nasıl kullanılacağını göstermiştim . Buradan ilgili yazıya ulaşabilirsiniz . Bu yazımda mysql için gerekli yapılandırmayı yapmış oldugunuzu farzediyorum .

Uygulamada DataAdapter ve DataTable kullanıyorum . datagridview.dataSource özelliğine DataTable gönderiyorum .

 
[php]

// Veritabanı bağlantısını oluşturuyoruz .

MySqlConnectionStringBuilder bag = new MySqlConnectionStringBuilder();
bag.Server = "localhost";
bag.UserID = "root";
bag.Password = "password";
bag.Database = "database";

MySqlConnection baglanti = new MySqlConnection(bag.ToString());
baglanti.Open();

// Verileri çekiyoruz

MySqlCommand command = new MySqlCommand();
command .Connection = baglanti;
command .CommandText = "select * from <strong>tablonuz</strong>";
command .ExecuteNonQuery();
MySqlDataAdapter DA = new MySqlDataAdapter();
DA .SelectCommand = command;
DataTable DT = new DataTable();
DA.Fill(DT);
dataGridView1.DataSource = DT;

[/php]

Görüldüğü gibi datagridview içerisine oluşturduğumuz datatable dan verileri gönderiyoruz .