C ile girilen pozitif negatif ve sıfırların belirlenmesi

C ile klavyeden diziye girilen pozitif negatif ve sıfırların belirlendiği bir örnektir .

[c]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {

int i = 0;
int data = 0;
int dizi[10];
int positive = 0;
int negative = 0;
int zeros = 0;

for(i; i < 10; i++)
{
printf("\n deger giriniz : ");
scanf("%d",&data);
dizi[i] = data;
}

int diziBoyutu = sizeof(dizi) / sizeof(dizi[0]);

for(i = 0;i < diziBoyutu; i++)
{
if(dizi[i] == 0)
zeros += 1;

if(dizi[i] > 0)
positive += 1;

if(dizi[i] < 0)
negative += 1;

}

printf("%d %d %d",zeros,positive,negative);

}

[/c]