C# ile local ve remote sunucular üzerinde port kontrolü

İstenilen durumlarda sunucular üzerinde açık portları kontrol etmemiz gerekebiliyor . Genellikle sızma işlemlerinde tüm aktiviteler portlar üzerinden gerçekleştirildiğinde port kontrolü gerçekleştirmemiz şart .

Aşağıdaki basit C# kodu ile Server yada Client üzerinde açık portların kontrolü kolaylıkla yapılabilir .

Proje Console Application

 

public static void tcp( string ip,int port)
{

TcpClient tcpClient = new TcpClient();
try
{
tcpClient.Connect(ip.ToString(), port);
Console.WriteLine(“Port ” + port + ” port açık”);
Console.ReadLine();
}
catch (Exception)
{

Console.WriteLine(“Port ” + port + ” port kapalı”);
//Console.ReadLine();
}

}

public static void tekrar() {

Console.WriteLine(“Ip Adresi Giriniz”);
string ipAdres = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Port Numarası Giriniz”);
int port = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

tcp(ipAdres, port);

Console.WriteLine(“Tekrar Denemek İçin t Giriniz , Çıkış yapmak için enter”);

}

public class TusKontrol
{
static void Main(string[] args)
{

tekrar();
if (Console.ReadLine() == “t”)
{
tekrar();
}

 

}
}

 

Port kontrolü yaptıktan sonra tekrar deneme ekledim .