C ile mükemmel sayıların bulunması

Mükemmel sayıları bulmak için bir sayının tam bölündüğü sayıları alarak toplamı bölünene eşit olan sayıları toplayarak bulunur . Örnek 6 sayısı bir mükemmel sayıdır .

6 sayısının bölenleri = 1,2,3 tür .

Bu sayıların toplamı 1 + 2 + 3 = 6 dır . Yani bölenlerinin toplamı bölünene eşittir .

C ile bu uygulamayı 2 sayı aralığında yapacağız . scanf ile 2 sayı girilmesini isteyip girilen bu 2 sayının aralığındaki mükemmel sayıları bılacağız .

Örnek uygulama aşağıdadır .

 

[c]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {

int first; // First Number
int second; // Second Number

printf("%s","Please first number …");
printf("%s","\n");
scanf("%d",&first);

printf("%s","Please second number …");
printf("%s","\n");
scanf("%d",&second);

int results = 0; // Update veriable

char numbers;

for(first; first <= second; first++)
{
int for_two = 1;
int netap = 0;

for(for_two; for_two < first;for_two++)
{

if(first%for_two == 0)
{

netap += for_two;

}

}

if(first == netap)
{
results += 1;
printf("%s","\n");
printf("%d",first);

}

}

printf("%s","\n");
printf("%s %d","Total Perfect Numbers : ",results);

}

[/c]

Uygulama tarafımca yazılmış ve test edilmiştir . Herhangi bir sorun yoktur .