C# İle Ofis Uygulamaları Ne Güzelde Olurdu ?

Merhaba

Windows Form uygulamalarınızda istenilen özelliklerin üst sıralarında Word , Exel Gibi ofis uygulamalarını export etmek gelir . Çünkü insanlar ofis kullandıkları için her zaman kolay gelmiştir . C# ile Word ve exel’ e DataGridView , TextBox , RichText gibi bileşenlerdeki Verilerimizi kolaylıkla export edebiliriz . Microsoft bize bu işlemi kolay yapmamız için referans ve kütüphane yazmış bizde bunu nasıl kullanabileceğimizi görelim :)

İlk işlem Office bileşenimizi referans olarak eklememiz gerekli .

Projemiz üzerine sağ tıklayıp Add Referance

 

Referans eklendikten sonra kütüphanemizi en üste tanımlamamız lazım .

 

using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;

Ben Excel ‘e aktaracağım için Excel kütüphanesini çağırdım .

Evet işlemimiz bu kadar . Bundan sonra nereden verilerimizi alıp excel içinde göndereceksek o kodu yazmamızada sıra .

Microsoft.Office.Interop.Excel.Application uygulama = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();

uygulama.Visible = true;

Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook kitap = uygulama.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value);

Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet sayfa1 = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)kitap.Sheets[1];

Microsoft.Office.Interop.Excel.Range alan = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)sayfa1.Cells[4, 2];

alan.Value2 = richTextBox1.Text;

 

Verilerimi RictText Bileşeninden alıp Excel ‘e Başarıyla Gönderdim .