C# ile rastgele sayı üretmek ( Random kullanımı )

Bazen projelerimizde rastgele belirli bir sistem dahilinde rastgele sayılar üretmemiz gerekebilir . Bu tür durumlar için C# bize hazır olarak Random metodunu kullanımımıza sunmuş bizde hemen inceleyelim .

Random sayi = new Random();

int deger = sayi.Next(1,9999); // 1 ile 9999 arasında random bir sayı oluşturacak .

messageBox.Show(deger.ToString());

Mesaj Penceremiz ile ürüttiğimiz değeri ekrana yazdırdım . Eğer üst sınır rakamı fazla olacaksa int türü işimizi karşılayamayacaktır . Long kullanabilirsiniz . Tüm tür dönüşümleri için bakınız .