C# MySQL Class ile kolay veritabanı işlemleri

C# ile bildiğiniz gibi mysql veritabanı işlemleri gerçekleştirebiliyoruz . Projeler gereği MySQL veritabanı işlemlerini sıklıkla yapıyorum . Sürekli aynı kodları yazmak projelerin bitişini zorlaştırıyor ve çok fazla zaman alıyor . Buyüzden C# ile MySQL veritabanı için bir class yazdım ve sürekli yapılan işlemleri class içerisinde topladım . 2-3 Projede kullandım ve kolaylığını ciddi anlamda gördüm . Sadece kod yazmayı değil yazılımın okunurluğunuda arttırdı . 30 satır kodu 2 satır kodda bitirebildiğinizi düşünebilirsiniz .

Class ile yapabilecekleriniz ;

  • Veritabanı bağlantısının sağlanması
  • dataGridView içerisinin doldurulması
  • Sorgu oluşturma
  • Veritabanına Kayıt Ekleme
  • Veritabanından veri silme
  • Veritabanında Kayıt Güncelleme
  • ComboBox Doldurma

Kullanımı basit . Yapmanız gerekenler MySQL.DATA sınıfını referans olarak projenize dahil edin . Daha sonra yazmış olduğum MYSQLDLL sınıfını referans olarak projenize dahil edin . Dikkat etmeniz gereken kütüphaneleri en üstte aşağıda örnekte gösterdiğim gibi projenize dahil etmenizdir .

DLLTestApp Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

MySQLDLL Sınıfını İndirmek İçin Tıklayınız

xxx

 

 

[php]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MySQLDLL;
using MySql;
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace DLLTestApp
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Class1 a = new Class1();
a.server = "localhost";
a.userName = "root";
a.password = "password";
a.database = "deger";
a.Baglanti();

// DataReader İle Tek Kayıt Okuma

MySqlDataReader DR;
DR = a.querySingle("select * from test");
DR.Read();
MessageBox.Show(DR[1].ToString());

//////////////////////////////////////

// Veritabanına Kayıt ekleme

a.queryInsertValues("adi","Rahim");
a.queryInsertValues("soyadi","CAN");
try
{
// Tablo Adı
a.queryInsert("test");
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show("Başarısız" + ex.ToString());
}

//////////////////////////////////////

// dataGridView Doldurma
a.dataGridViewDoldur("select * from test",dataGridView1);
//////////////////////////////////////

// ComboBoxDoldurma
a.comboBoxDoldur("select * from test", comboBox1, "adi", "id");
//////////////////////////////////////

// Update
a.queryUpdate("update test set adi = ‘Test Adı’ where id = 1");

// Delete
a.queryDelete("test",1);

}
}
}

[/php]