C programlama for döngüsü

For döngüsü başlangıçtan koşulun sağlanmasına kadar kendini çalıştıran döngüdür .

[c]

for(başlatma; koşul; güncelleme)
{

}

[/c]

Yukarıdaki gibi kullanılır . Basit bir örnek ile for döngüsünün gerçekte nasıl kullanıldığını görelim .

[c]

int i = 0;
for(i; i <= 10; i++)
{

printf("%d",i);

}

[/c]

Yukarıdaki örnekte fark ettiyseniz i değişkeni for döngüsünde belirtilmedi . Bir çok programlama dilinde değişkeni for döngüsü satırında tanımlayabiliyoruz ama C dilinde değişken for döngüsü içerisinde tanımlanamaz . Program hata verir .

Yukarıdaki örnekte arttırma işlemi yapmıştık bu örnekte ise eksiltme işlemi yapıyoruz .

[c]

int i = 0;
for(i; i <= 10; i–)
{

printf("%d",i);

}

[/c]

Bu örnekte ise char veri tipinde a’dan z’ye kadar yazdırma işlemi yapalım

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

int i = 1;
int j = 1;

for(i; i <= 100; i++) {
for(j; j <= 100; j++)
printf("%d,%d ", i, j);
printf("\n");
}

}

[/c]

For döngüsünden koşul bitmeden çıkmak için breakkullanılır .

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

int i = 0;
for(; i <= 10; i++)
{

printf("%d",i);
if(i == 3)
break;

}

}

[/c]