c programlama matematiksel işlemler

C dilinde matematiksel işlemleri yapabilmek için aşağıdaki kütüphane projeye dahil edilmesi gerekmektedir .

[c]

#include <math.h>

[/c]

Matematik kütüphanesinde yer alan ve en çok kullanılan fonksiyonlar aşağıda kullanımı gösterilmiştir .

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

double x = 5.7, y = 2.3;
printf("%.2f", sqrt(x)); // Karakök hesaplar 2.39 x
printf("%s","\n");
printf("%.2f", floor(x)); // Sayıyı aşağıya yuvarlar 5.00
printf("%s","\n");
printf("%s","\n");
printf("%.2f", ceil(x)); // Sayıyı yukarıya yuvarlar 6.00
printf("%s","\n");
printf("%.2f", fabs(x)); // noktadan snra tam gösterir 5.70 x
printf("%s","\n");
printf("%.2f", fabs(-x)); // noktadan snra tam gösterir 5.70
printf("%s","\n");
printf("%.2f", pow(x, y)); // x in ye üssünü alır 54.77 xy
printf("%s","\n");
printf("%.2f", fmod(x, y)); // x in y’ e modunu alır 1.10

}

[/c]