C Programlama operatörler if else

Öndeki yazıda C programlamaya giriş yapmıştık . Bu yazıda ise c ile operatörler , if else ve switch kullanımlarını ele alacağız .

+ Toplama

– Çıkarma

* Çarpma

/ Bölme

% Modüler Bölme

[c]

int main() {

int x = 10, y = 5;

printf("%d",x + y);
printf("\n");
printf("%d",x – y);
printf("\n");
printf("%d",x * y);
printf("\n");
printf("%d",x / y);
printf("\n");
printf("%d",x % y);

}

[/c]

Yukarıdaki işlemin çıktıları aşağıdaki gibi olacaktır .

x5

İlişkisel Operatörler

Aşağıdaki tabloda ilişkisel operatörler gösterilmiştir . İf else gibi kontrol mekanizmalarında sıkça kullanılacaklardır .

c_operatorler

Mantıksal Öperatörler

&& (and)
|| (or)
! (not)

IF Kullanımı

if kullanımı diğer programla dilleri ile aynı . Aşağıda basit bir örnek mevcut daha gelişmiş örnekler yapabilirsiniz .

[c]

int main() {

int x = 10, y = 5;

if(x > y)
{
printf("%s","x büyüktür y ‘ den’");
}
else
{
printf("%s","y büyüktür x ‘ ten’");
}

}

[/c]

Else-if Kullanımı

İf de olduğu gibi else-if ‘te aynı işlemi yapar . else-if birden fazla koşuk kullanmanıza olanak sağlar .

[c]

int main() {

int x = 10, y = 10;

if(x >= y)
{
x++;
printf("%d",x);
}
else if(x == y)
{
printf("%s","Eşittir");
}
else
{
printf("%s","Hiçbiri değildir");
}

}

[/c]

Switch Kullanımı

Switch , if, else if else yapısına benzer . Farkı ise birden fazla seçimi