C Programlama While ve Do-While

C dilinde while , do-while ve for döngü yapısıdır . Örnekler ile c dilinde döngülerin nasıl yapıldığını inceleyelim .

[c]

while(koşul)
{
program gövdesi
}

[/c]

0 dan 10 ‘ a kadar while ile döngüye sokalım

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

int i = 0;

while(i <= 10) {

printf("%d",i);
printf("%s","\n");

i++;
}

}

[/c]

Yukarıdaki örnekte i değişkenini ++ ile 1 er 1 er arttırdık . — ile de 1 er 1 er azaltma yapabiliriz . Arttırma ve eksiltme işlemlerini aşağıdaki örnekteki gibi de yapabiliriz .

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

int i = 0;

while(i <= 10) {

printf("%d",i);
printf("%s","\n");

i = i + 1;

}

}

[/c]

C dilinde char veri tipleri üzerinde de işlemler yapabiliriz . Aşağıdaki örnekte a’dan z’ye kadar döngü kullanımı gösterilmektedir .

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

char ch = ‘a’;
while(ch <= ‘z’) {
printf("%c ", ch);
ch++;
}

// a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

}

[/c]

Do-while döngüsü kısacası işlemler do gövdesinde koşul ise while ‘ da belirtilir . Aşağıdaki örnek yeterli olacaktır .

[c]

int main(int argc, char *argv[]) {

int i = 1;

do
{
printf("Calistir : %d",i);
i++;
}
while(i <= 10);

}

[/c]