c_positive_negative_numbers
Meta avatar C Programlama   26 Mayıs 2015
 Yorum Yok

C ile girilen pozitif negatif ve sıfırların belirlenmesi

C ile klavyeden diziye girilen pozitif negatif ve sıfırların belirlendiği bir örnektir . [c] #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; int data = 0; int dizi[10]; int positive = […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
arrays_with_functions
 Yorum Yok

C dizilerin fonksiyonlar ile birlikte kullanımı

C ile bir önceki yazıda temek kullanımını örnekler ile açıklamıştık şimdi ise c ile dizilerin fonksiyonlar ile birlikte kullanılmasının örneklerini yapacağız . [c] #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */ int main(int argc, char *argv[]) { int x[] = {1,2,3,4,5,6}; […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
diziler
 Yorum Yok

C Diziler

C ile diziler üzerinde aşağıdaki kodda bir çok örnek bulabilirsiniz . C ile dizilerin tanımlanması , dizilerde arama yapmak , dizilerin max ve min değerlerinin bulunması , dizi değerlerin toplanması gibi örneklere ulaşabilirsiniz . [c] #include <stdio.h> #include <stdlib.h> /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_perfect_numbers
Meta avatar C Programlama   20 Nisan 2015
 Yorum Yok

C ile mükemmel sayıların bulunması

Mükemmel sayıları bulmak için bir sayının tam bölündüğü sayıları alarak toplamı bölünene eşit olan sayıları toplayarak bulunur . Örnek 6 sayısı bir mükemmel sayıdır . 6 sayısının bölenleri = 1,2,3 tür . Bu sayıların toplamı 1 + 2 + 3 = 6 dır . Yani bölenlerinin toplamı bölünene eşittir . C ile bu uygulamayı 2 […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_kutuphane_olusturmak
Meta avatar C Programlama   31 Mart 2015
 Yorum Yok

C ile kütüphane oluşturma ve uygulamalar

C ile .h uzantılı kütüphaneler oluşturarak projeyi daha anlaşılır hale getirebiliriz . Kütüphane uzantısı .h olmalıdır ve .c uzantılı sayfanızın en üstünde aşağudaki gibi dahil edilmektedir . [c] #include "kutuphane.h" [/c] Birkaç basit örnek ile kütüphanemizin içerisine fonksiyonlar oluşturdum ve main.c sayfamızdan fonksiyonlara erişip matematiksel işlemler yaptım . Projenin bitmiş halini en alttaki linkten indirebilirsiniz […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_programlama_matematiksel_islemler
Meta avatar C Programlama   25 Mart 2015
 Yorum Yok

c programlama matematiksel işlemler

C dilinde matematiksel işlemleri yapabilmek için aşağıdaki kütüphane projeye dahil edilmesi gerekmektedir . [c] #include <math.h> [/c] Matematik kütüphanesinde yer alan ve en çok kullanılan fonksiyonlar aşağıda kullanımı gösterilmiştir . [c] int main(int argc, char *argv[]) { double x = 5.7, y = 2.3; printf("%.2f", sqrt(x)); // Karakök hesaplar 2.39 x printf("%s","\n"); printf("%.2f", floor(x)); // […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_programlama_for_kullanimi
 Yorum Yok

C programlama for döngüsü

For döngüsü başlangıçtan koşulun sağlanmasına kadar kendini çalıştıran döngüdür . [c] for(başlatma; koşul; güncelleme) { } [/c] Yukarıdaki gibi kullanılır . Basit bir örnek ile for döngüsünün gerçekte nasıl kullanıldığını görelim . [c] int i = 0; for(i; i <= 10; i++) { printf("%d",i); } [/c] Yukarıdaki örnekte fark ettiyseniz i değişkeni for döngüsünde belirtilmedi […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_programlama_while-do-while
 Yorum Yok

C Programlama While ve Do-While

C dilinde while , do-while ve for döngü yapısıdır . Örnekler ile c dilinde döngülerin nasıl yapıldığını inceleyelim . [c] while(koşul) { program gövdesi } [/c] 0 dan 10 ‘ a kadar while ile döngüye sokalım [c] int main(int argc, char *argv[]) { int i = 0; while(i <= 10) { printf("%d",i); printf("%s","\n"); i++; } […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_if_else_if_operatorler
Meta avatar C Programlama   11 Mart 2015
 Yorum Yok

C Programlama operatörler if else

Öndeki yazıda C programlamaya giriş yapmıştık . Bu yazıda ise c ile operatörler , if else ve switch kullanımlarını ele alacağız . + Toplama – Çıkarma * Çarpma / Bölme % Modüler Bölme [c] int main() { int x = 10, y = 5; printf("%d",x + y); printf("\n"); printf("%d",x – y); printf("\n"); printf("%d",x * y); printf("\n"); printf("%d",x […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
c_giris
Meta avatar C Programlama   5 Mart 2015
 Yorum Yok

C Giriş değişken tanımlama , kurallar , veri tipleri

AT&T Bell laboratuvarlarında, Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi’ ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir. Geliştirilme tarihi 1972 olmasına rağmen yayılıp yaygınlaşması Brian Kernighan ve Dennis M. Ritchie tarafından yayımlanan “C Programlama Dili” kitabından sonra hızlanmıştır. Günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinin (Microsoft Windows, GNU/Linux, *BSD, Minix) yapımında %95′ lere […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...