Centos Dosya ve Dizin İşlemleri

Sıkça kullanılabilecek dosya ve dizin raporlama işlemlerini tek bir yazı altında birleştirmek istedim . Bu bölümü düzenli bir şekilde güncelleyerek işinize yarayabilecek raporlamaları deneyebilirsiniz .

Bulunduğunuz Klasör içindeki en yüksek boyuta sahip 10 klasörü listeme


for i in G M K; do du -ah | grep [0-9]$i | sort -nr -k 1; done | head -n 11

Bir Dosyanın boyutunu öğrenmek


du -h wp-signup.php

Dizin içindeki tüm dosyaları boyutları ile birlikte listelemek


 ls -l

Bir klasörün toplam dosya boyutunu öğrenmek


du -sh www

Bulunduğunuz dizin ve altındaki alt dizinler içindeki en yüksek 10 dosyayı getirmek


find . -printf '%s %p\n'| sort -nr | head -10