Centos firewall ve selinux kapatma ve yeniden başlamasını engelleme

Bir çok durumda firewall ve Selinux yapılarını pasifleştirme ihtiyacimiz olur. aşağıda yazıda bunlara değineceğim.

nano /etc/sysconfig/selinux selinux sistem configrasyon dosyasını açarak aşağıdaki kırmızı alanı disbled olarak değiştiriyoruz.

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing – SELinux security policy is enforced.
# permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled – No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted – Targeted processes are protected,
# mls – Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted selinux configrasyon dosyası

Şimdi ise firewall pasifleştirelim.

service iptables stop

Bu işlemden sonra yapmamız gereken iptables bir servis olduğundan, onun bilgisayar yeniden başlatıldığında tekrardan başlamaması için ayarlamaktır.

chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off