Centos PHP 5.6 Kurulumu

PHP ‘nin son sürümü 5.6 sürümünü kurmak için aşağıda adımları uygulayabilirsiniz . PHP 5.6 yenilikleri için buraya tıklayabilirsiniz .

// PHP son sürüm indirebilmemiz için epel reposu eklememiz gerekiyor .
// Terminal ekranından aşağıdaki kodları sırasıyla uygulayınız .

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

// PHP 5.6 sürümünü yüklemek için
yum install php56w php56w-opcache

Bu işlemlerden sonra PHP 5.6 lurulmuş olacaktır . Artık istediğiniz paketi yükleme zamanı geldi . Örnek olarak içerisinde bir çok kullanışlı özelliği barındıran php56w-common eklentisini yükleyelim .


yum -y install php56w-common

Diğer paketleri yüklemek için paket adını yukarıdaki gibi yazıp kurabilirsiniz .

 

 

Paketler

 

Package Provides
php56w mod_php, php56w-zts
php56w-bcmath
php56w-cli php-cgi, php-pcntl, php-readline
php56w-common php-api, php-bz2, php-calendar, php-ctype, php-curl, php-date, php-ereg, php-exif, php-fileinfo, php-filter, php-ftp, php-gettext, php-gmp, php-hash, php-iconv, php-json, php-libxml, php-openssl, php-pcre, php-pecl-Fileinfo, php-pecl-phar, php-pecl-zip, php-reflection, php-session, php-shmop, php-simplexml, php-sockets, php-spl, php-tokenizer, php-zend-abi, php-zip, php-zlib
php56w-dba
php56w-devel
php56w-embedded php-embedded-devel
php56w-enchant
php56w-fpm
php56w-gd
php56w-imap
php56w-interbase php_database, php-firebird
php56w-intl
php56w-ldap
php56w-mbstring
php56w-mcrypt
php56w-mssql
php56w-mysql php-mysqli, php_database
php56w-mysqlnd php-mysqli, php_database
php56w-odbc php-pdo_odbc, php_database
php56w-opcache php56w-pecl-zendopcache
php56w-pdo
php56w-pear
php56w-pecl-apcu
php56w-pecl-gearman
php56w-pecl-geoip
php56w-pecl-imagick
php56w-pecl-memcache
php56w-pecl-xdebug
php56w-pgsql php-pdo_pgsql, php_database
php56w-phpdbg
php56w-process php-posix, php-sysvmsg, php-sysvsem, php-sysvshm
php56w-pspell
php56w-recode
php56w-snmp
php56w-soap
php56w-tidy
php56w-xml php-dom, php-domxml, php-wddx, php-xsl
php56w-xmlrpc