Java Array List Sınıfı Kullanımı

Java ArrayList sınıfı elemanları dizi şeklinde saklar ve elemanlar büyüdükçe sınıfta büyür . Normal dizilerden ayıran özellikler farklı tiplerdeki verileri aynı diziye alabilir ve dizi sayısı belirtmeksizin istenildiği kadar farklı tiplerdeki verileri alabilir . ArrayList sınıfı eleman sayısının belli olmadığı durumlarda tercih edilmesi uygundur . Eleman sayısı belli olan uygulamalarda normal dizilerin kullanılmasıdaha performanslı sonuçlar verecektir . ArrayList sınıfını normal dizilerden ayıran diğer bir özellik ise nesneleri dopalayabilmesidir .

AttayList sınıfının kullanılabilmesi için aşağıdaki 2 kütüphaneyi import etmeniz gerekmektedir .

[php]

import java.util.ArrayList;
import java.util.ListIterator;

[/php]

İlk örneğimizde ArrayList içerisindeki elemanları index numaraları ile baştan sona listeleyelim .

[php]

ArrayList arrayList = new ArrayList();

arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(3);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add("rahimcan.com");
arrayList.add("Java ile ArrayList Kullanımı");

ListIterator i = arrayList.listIterator();

System.out.print("Listeyi Baştan Sona Sıralayalım");

while(i.hasNext)
{

System.out.print(i.nextIndex() + "Index numarasına sahip dizinin değeri : ");
System.out.println(i.next());

}

[/php]

İkinci örneğimizde ArrayList içerisindeki elemanları tersten yazdıralım .

[php]

ArrayList arrayList = new ArrayList();

arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(3);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add("rahimcan.com");
arrayList.add("Java ile ArrayList Kullanımı");

ListIterator i = arrayList.listIterator();

System.out.print("Listeyi Sondan Başa Sıralayalım");

while(i.hasPrevious)
{

System.out.print(i.previousIndex() + "Index numarasına sahip dizinin değeri : ");
System.out.println(i.previous());

}

[/php]

Son örneğimizde de sadece istediğimiz index numarasına sahip dizinin değerini gösterelim .

[php]

ArrayList arrayList = new ArrayList();

arrayList.add(1);
arrayList.add(2);
arrayList.add(3);
arrayList.add(4);
arrayList.add(5);
arrayList.add("rahimcan.com");
arrayList.add("Java ile ArrayList Kullanımı");

ListIterator i = arrayList.listIterator();

System.out.println("3 Numaralı indexe sahip dizinin değeri : " + ArrayList.get(3));

[/php]

java_array_list_results

Array List kullanımı bu şekildedir . Dikkat ettiyseniz İnt ve String veri tipindeki değerler diziye aktarılmıştır . ArrayList sınıfı veri tipi gözetmeksizin değer alabilir .