Java ArrayList İndisli Koleksiyonların Sıralanması

Java ‘nın koleksiyon yapısında yer alan ArrayList listesi diğer ArrayList yazımda da belirttiğim gibi ilk giren ilk çıkar mantığı vardır . Bu tür indisli listeleri istediğim bir şekilde sıralayabilmek için koleksiyonların özelliklerinden faydalanabiliriz .

Örnekte bir ArrayList oluşturup içerisine karışık bir alfabetik sırada Alfanumerik veriler ekliyoruz . Daha sonrada eklenen verileri doğal sıralama , Alfabetik ve ters alfabetik bir şekilde sıralıyoruz .

[java]

List<String> aListe = new ArrayList<String>();
// Array listesi Generics Kullanarak Sadece String alacağını belirtiyoruz . Herhangi bir veri türü belirtilmez ise String ve Integer verileri içerisine alabilir ArrayList’ imiz .

aListe.add("B");
aListe.add("A");
aListe.add("C");

System.out.println(sListe); // B,A,C

Görüldüğü gibi ilk giren ilk çıktı ve herhangi bir mantıksal sıralama yok .

Collections.sort(aListe);

System.out.println(aListe); // A,B,C

Collections.sort ile verilerimizi alfabetik bir şekilde sıraladık .

Comparator tersSirala = Collections.sort();

Collections.sort(aListe,tersSirala);

System.out.println(aListe); // C,B,A

[/java]

Son olarak ise verilerimizi tersten sıraladık . Bu yapı ile Listeler üzerinde istenilen sıralama düzeni elde edilebilmektedir .