Java Dışarıdan Parametre Alan Metodlar

Dışarıdan bilgi alan ve içerisinde işlem yapan metodlardır . Öncelikle alınacak parametrenin tipi belirlenir ve birden fazla parametre varsa virgüller ile ayırılarak yazılır .

Örnek ile yapıya bakalım .

[php]

package arrayList;

public class arrayLists {

static int x,y;

public static void main(String[] args)
{

islem(5, 10);
yaz();

}

static void islem(int a,int b)
{

x = a;
y = b;

}

static void yaz()
{

System.out.println("X in değeri : " + x);
System.out.println("Y in değeri : " + y);

}

}

[php]

Yukarıdaki örnekte <strong>islem </strong> ve <strong>yaz </strong> adında 2 metod oluşturduk . <strong>islem </strong>metodu static int x,y ile belirttiğimiz 2 değişkene a ve b değişkenlerindeki değerleri aktarıyor . <strong>yaz </strong>metodu ise x ve y nin değerlerini ekrana yazdırıyor .

Yukarıdaki örneğimizde <strong>x</strong> ve <strong>y</strong> değişkenlerindeki değerleri yazdırdık . Bu tür bir uygulama ile sıklıkla karşılaşmayız genelde geriye değer döndüren uygulamalar karşımıza daha fazla çıkmaktadır .

Geriye değer döndüren bir motod yazalım .

[php]

package arrayList;

public class arrayLists {

static int x,y;
static String sonuc;

public static void main(String[] args)
{

String data = islem(10, 10);
System.out.println(data);

}

static String islem(int a,int b)
{

if (a == b)
{
sonuc = "a değişkeni b değişkenine eşittir .";

}
else
{
sonuc = "eşitlik yok";
}

return sonuc;

}

}

[/php]

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli kısım static String islem(int a,int b) motıdunun void özelliği String olarak değiştirdik . Çünkü geriye bir değer dönecekse , dönecek olan verinin tipinin metodta belirtilmesi gerekli . Aksi halde derleme gerçekleşmeyecektir .