Java İki Boyutlu Dizilerin Kullanımı

Tek boyutlu dizilerin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan çok boyutlu diziler değerlerin gruplar halinde diziler içerisinde kullanılmaktadır .

Örnek çok boyurlu dizi örneği aşağıdaki gibi tanımlanabilir .

[php]

String[][] array2D = new String[3][2];
// String tipinde 3 main 2 child elemanlı 2 boyutlu bir dizi oluşturduk

array2D[0][0] = "Ankara";
array2D[0][1] = "İstanbul";

array2D[1][0] = "İzmir";
array2D[1][1] = "Bursa";

array2D[2][0] = "Kayseri";
array2D[2][1] = "Adana";

// Dizinin elemanlarına ulaşmak için
System.out.println(array2D[0][1]);
// Çıktısının "İstanbul" olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

[/php]

Son olarak dizinin tüm elemanlarını gruplu bir şekilde yazdıralım

[php]

String[][] array2D = new String[3][2];
// String tipinde 3 main 2 child elemanlı 2 boyutlu bir dizi oluşturduk

array2D[0][0] = "Ankara";
array2D[0][1] = "İstanbul";

array2D[1][0] = "İzmir";
array2D[1][1] = "Bursa";

array2D[2][0] = "Kayseri";
array2D[2][1] = "Adana";

for(int i = 0; i < array2D.length; i++)
{
StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int j = 0; j < array2D[i].length; j++) {

sb.append(array2D[i][j]);

}

System.out.println(sb);
}

[/php]

java_iki_boyutlu_diziler_results