Java ile mysql veri ekleme

Önceki java yazımda java ile mysq veritabanından verilerin nasıl çekileceğini göstermiştim . Şimdi ise veri eklemeyi yapacağız .

Mysql bağlantı kısmını yapmadıysanız önceki  java ile mysq veritabanından veri çekme yazısına göz atmanız gerekmektedir .

 

 
[java]

package mysql_baglantisi;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.time.DayOfWeek;
import java.util.Scanner;

import com.mysql.jdbc.ResultSet;
import com.mysql.jdbc.Statement;

public class baglanti {

public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
// TODO Auto-generated method stub

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection baglan = null;
Statement sema = null;
ResultSet sonuc = null;

Scanner cin = new Scanner(System.in);

try {

baglan = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/java_blog_db","root","password");
sema = (Statement) baglan.createStatement();

sema.execute("insert into stoklar (adi) values (‘test’)");

} catch (SQLException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
}

[/java]

[java]

sema.execute("insert into stoklar (adi) values (‘test’)");

[/java]

execute metodu ile verinin eklenmesini gerçekleştirdik .

java_mysql_veri_ekleme