Java Koleksiyonlar HashSet

HashSet koleksiyonların bir üyesidir ve belirsiz anahtar değerine sahiptir . Düzensiz bir yapısı vardır ve her elemandan sadece 1 tane olma zorunluluğu vardır . HashSet toplu veri depolama uygulamalarında kullanılabilir .

Kısaca örnekler ile açıklayalım .

[php]

import java.util.HashSet;
import java.util.Interator;

[/php]

[php]

HashSet hset = new HashSet();

hset.add("Rahim");
hset.add("Deneme");
hset.add("Data");

Iterator i = hset.iterator();

while(i.hasNext())
{

System.out.println(i.next());

}

[/php]

Set metodunun entrySet ve keySet parametreleri kullanamamızın sebebi HashSet index yada anahtar değerini alamamasıdır .