Java Koleksiyonlar Iterator Metodu

Java koleksiyonlar nesnelerini yinelemeye yaran bir metodtur . Koleksiyon nesneleri atarında tek tek geçiş yapmamızı ve elemanları silmemizi sağlayan bir metodtur .

Metodun özellikleri şöyledir .

  • hasNext ; Koleksiyon nesnelerinde eleman olup olmadığını kontrol eder ve sona kadar verileri listeler .
  • next ; Koleksiyon nesnelerinde bir sonraki kayıta geçmeyi sağlar
  • remove ; Referans gösterilen koleksiyon nesnesi üzerindeki kaydı siler .

[php]

import java.util.Iterator;

[/php]

Kütüphanesi ile projeye dahil edilebilir .