Java Koleksiyonlar Listelerin Birbirlerine Kopyalanması

2 farklı yada aynı collection nesneleri birbirlerine kopyalanabilirler . Kopyalama işleminde uyulması gereken bazı kurallar vardır . Kurallara uyulmaması durumunda runtime hatası alınır .

  • Kopyalanacak sınıflar collection nesnesi olmak zorundadır
  • 2 farklı nesnenin element sayısı eşit olmak zorundadır
  • Kaynak ve Hedek nesnelerin veri türleri aynı olmalıdır .

[java]

List<String> LinkedListe = new LinkedList<String>();

List<String> ArrayListe = new ArrayList<String>();

LinkedListe.add("B");
LinkedListe.add("A");
LinkedListe.add("C");

ArrayListe.add("Q");
ArrayListe.add("T");
ArrayListe.add("P");

System.out.println("Linked List İçerisindeki Veriler : " + LinkedListe);
System.out.println("Array List İçerisindeki Veriler : " + ArrayListe);

Collections.copy(LinkedListe, ArrayListe);

System.out.println("Linked List İçerisindeki Veriler : " + LinkedListe);

[/java]