java_parametreli_metodlar
Meta avatar Java   8 Aralık 2014
 Yorum Yok

Java Dışarıdan Parametre Alan Metodlar

Dışarıdan bilgi alan ve içerisinde işlem yapan metodlardır . Öncelikle alınacak parametrenin tipi belirlenir ve birden fazla parametre varsa virgüller ile ayırılarak yazılır . Örnek ile yapıya bakalım . [php] package arrayList; public class arrayLists { static int x,y; public static void main(String[] args) { islem(5, 10); yaz(); } static void islem(int a,int b) { […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
java_collections_hashset_class
Meta avatar Java  
 Yorum Yok

Java Koleksiyonlar HashSet

HashSet koleksiyonların bir üyesidir ve belirsiz anahtar değerine sahiptir . Düzensiz bir yapısı vardır ve her elemandan sadece 1 tane olma zorunluluğu vardır . HashSet toplu veri depolama uygulamalarında kullanılabilir . Kısaca örnekler ile açıklayalım . [php] import java.util.HashSet; import java.util.Interator; [/php] [php] HashSet hset = new HashSet(); hset.add("Rahim"); hset.add("Deneme"); hset.add("Data"); Iterator i = hset.iterator(); while(i.hasNext()) […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
java_collections_iterator_method
Meta avatar Java  
 Yorum Yok

Java Koleksiyonlar Iterator Metodu

Java koleksiyonlar nesnelerini yinelemeye yaran bir metodtur . Koleksiyon nesneleri atarında tek tek geçiş yapmamızı ve elemanları silmemizi sağlayan bir metodtur . Metodun özellikleri şöyledir . hasNext ; Koleksiyon nesnelerinde eleman olup olmadığını kontrol eder ve sona kadar verileri listeler . next ; Koleksiyon nesnelerinde bir sonraki kayıta geçmeyi sağlar remove ; Referans gösterilen koleksiyon […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
java_hashmap_class
Meta avatar Java  
 Yorum Yok

Java HashMap Sınıfının Kullanımı

HashMap sınıfı anahtarı ve değerini kendi belirttiğimiz diziler gibi düşünebiliriz . Dizilerde index numarasını otomatik atıyor ama hashmap sınıfını kullandığımızda anahtarı ve değeri kendimiz atıyoruz . Kısa açıklamadan sonra basit örnekler ile açıklayalım . Sınıfı kullanabilmemiz için import etmemiz gereken kütüphaneler [php] import java.util.HashMap; import java.util.Set; import java.util.Iterator; [/php] Örneğimizde anahtarı ve değerini kendimizin belirleyeceği […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
java_iki_boyutlu_diziler
Meta avatar Java   7 Aralık 2014
 Yorum Yok

Java İki Boyutlu Dizilerin Kullanımı

Tek boyutlu dizilerin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan çok boyutlu diziler değerlerin gruplar halinde diziler içerisinde kullanılmaktadır . Örnek çok boyurlu dizi örneği aşağıdaki gibi tanımlanabilir . [php] String[][] array2D = new String[3][2]; // String tipinde 3 main 2 child elemanlı 2 boyutlu bir dizi oluşturduk array2D[0][0] = "Ankara"; array2D[0][1] = "İstanbul"; array2D[1][0] = "İzmir"; array2D[1][1] […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
java_array_list
Meta avatar Java  
 Yorum Yok

Java Array List Sınıfı Kullanımı

Java ArrayList sınıfı elemanları dizi şeklinde saklar ve elemanlar büyüdükçe sınıfta büyür . Normal dizilerden ayıran özellikler farklı tiplerdeki verileri aynı diziye alabilir ve dizi sayısı belirtmeksizin istenildiği kadar farklı tiplerdeki verileri alabilir . ArrayList sınıfı eleman sayısının belli olmadığı durumlarda tercih edilmesi uygundur . Eleman sayısı belli olan uygulamalarda normal dizilerin kullanılmasıdaha performanslı sonuçlar […]

Yazının Tamamını Okumak İçin Tıklayınız ...
Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12