jQuery ile input girişi filtreleme

Kullanıcıdan input formlar ile değerler alırken bazen sadece sayı yada harf girmesini isteyebiliriz . alphanum.js sınıfı ile bu işlemi kolayca yapabiliriz . Örnek kullanımı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz .

[php]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>rahimcan.com textbox harf ve sayı girişi kontrolü ve engellemesi örneği</title>

<script type="text/javascript" src="lib/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.alphanum.js"></script>
<script type="text/javascript">
</script>

</head>

<body>

<input id="firstName"></input>
<br />
<input id="accountBalance"></input>

</body>

<script type="text/javascript">

//$.fn.alphanum.setNumericSeparators(".", ",");
$(‘#firstName’) .alphanum({

allow: ”
});
$(‘#accountBalance’).numeric({
maxPreDecimalPlaces : 10,
maxDecimalPlaces : 2
});

</script>
</html>

[/php]

Örnek dosyayı ve js sınıfını indirmek için tıklayınız

Detaylı örneği incelemek için tıklayınız