Linux Sunucuda PHP hatalarını ekrana bastırmak

HTTP 500 Hatası verdiğinde genellikle neden hata verdiğini görmek isterseniz php.ini dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyip hataları ekrana bastırabilirsiniz .

cd /usr/local/lib

nano php.ini

display_errors = Off // Bu satırı On yaparak hataları ekrana bastırabilirsiniz .