MySQL iki sütunun birleştirilmesi

MySQL fonksiyonlarından CONCAT ile 2 sütunu istediğiniz formatlarda birleştirebilirsiniz . Sadece 2 değil sınırsız sütunu birleştirebilirsiniz .

Tablo yapısı aşağıdaki gibidir .

1

 

 
[php]

select CONCAT(adi," – ",soyadi) as adSoyad from test

[/php]

2

Görüldüğü gibi 2 yada daha fazla sütunu aralarda virgüller ile birleştirebiliriz .