MySQL ile iki tabloyu birleştirme INNER JOIN kullanımı

SQL dilinin temel komutlarından INNER JOIN ile 2 tablo ( yada daha fazla ) arasında gelişmiş sorgulamalar yapabiliriz . INNER JOIN kullanmak sitemizin hızını arttırdığı gibi sayfa içerisinde kod kalabalığınıda minimum seviyeye indirmiş olacağız . Öğrenciler Tablosu : id,adi,soyadi,no,sinif


Siniflar Tablosu : id,sinifadi

INNER JOIN ile Sınıfa göre öğrenci ad ve soyadını listeleyelim .

 


select ogrenciler.adi,ogrenciler.soyadi,siniflar.sinifadi  from ogrenciler INNER JOIN siniflar ON ogrenciler.sinif = siniflar.id order by id desc

Yukarıdaki Kod İle 2 tabloyu birleştirdim . Öğrenciler tablosundaki sinif sütunundaki değeri sinirlar tablosundaki id ile tarşılaştırıp öğrencinin sınıfını bulmuş oldum .

Yararlı Olması Dileğiyle …