MySQL ile iki tarih arası işlemleri

Veri tabanımızda yer alan verileri belirli aralıklara göre listemek istiyorsak BETWEEN (arasında) komutunu kullana biliriz.
Örnek olarak veri tabanımızda haber tablomuz var olsun. Tablomuzda yer alan verilerden tarihi  15.11.1012 ile 20.11.1012 arasında olan verileri listelemek isteyelim.
SELECT * FROM `haber` WHERE tarih BETWEEN 15.10.2012 AND 20.11.2012;
Evet son derece kolay . Sıralama istiyorsak Order By ile de devam ettirebiliriz .