Mysql ile seçili id değerlerini listeleme ve in kullanımı

MySQL ‘de birden fazla veriyi veritabanından gelen veriden bağımsız bir şekilde çekmek isterseniz aşağıdaki kod ile çözebilirsiniz .

[php]

select * from haberler where id in(5,6,9,20);

[/php]

ID değeri 5 ,6 , 9 ve 20 olan verileri getirecektir .