MySQL ile toplama işlemi , Tüm sütunu toplamak

MySQL de kullanılan hazır fonksiyonların en işe yarayanlarından birisidir SUM fonksiyonu ( benim için :) ) , Genellikle e-Ticaret sistemleri ile uğraşan arkadaşlar varsa ne kadar önemli bir fonksiyon olduğunu iyi bilirler .

Fonksiyonun kullanım alanı örneğin id,adi,soyadi,tutar gibi bir yapıda tablomuz olduğunu düşünelim . Tutar isimli sütun içerisindedi verilerin hepsini toplamamız gerekli .

Mysql olmadan PHP ile bu işlemi yapmaya kalksak aşağıdaki gibi bir kod yazmamız gerekliydi .

while($Dongu){

$topla = topla + $dongu[“tutar”];

}

echo $topla;

SUM Fonksiyonu İle Toplama İşlemi Yapmak

select SUM(tutar) as toplam from tabloadi

Toplam tutarıda PHP ile yazdırmak için

echo $recordset[“toplam”];

Kolay ve Çok İşlevsel Bir Fonksiyondur .

Yararlı Olması Dileğiyle .