PHP Dosya Yükleme ve Dosya Adı Değiştirme

PHP için oldukça kullanışlı ve güzel resim ve dosya upload classları mevcut . Bu yazımda basit bir jpg resminin nasıl yükleneceğini göstereceğim . Bu yazıda bir upload classı değil php  move_uploaded_file özelliği ile basit bir yükleme işlemi gerçekleştireceğiz .

if($_FILES["sliderResim"]["type"] == "image/jpeg")
{
   $dizin = '../uploads/mainslider/';
			
   $temp = explode(".", $_FILES["sliderResim"]["name"]);
   $newfilename = round(microtime(true)) . '.' . end($temp);
   move_uploaded_file($_FILES["sliderResim"]["tmp_name"], "../uploads/" . $newfilename);
			


} 
else 
{ 
   $errorNo = "Lütfen JPG Resim Seçiniz !"; 
}

Yükleme işleminde sadece image/jpeg .jpg uzantılı dosyalara izin verilmekte . İsterseniz image/png gibi resim formatlarını if bloğuna dahil edip kullanabilirsiniz . newfilename değişkeni ise resmin adını değiştirmeye yaramaktadır .