PHP ile dosyaya yazı ekleme ve okuma

Windows ve Linux sunucularda fread ve fputs fonksiyonları ile veri ekleme ve okuma işlemi gerçekleştirilebilir . Aşağıda örnekler genişletilebilir . Basit kullanımını göstermeye çalıştım .

[php]

<?PHP

// Rahimcan.com
// PHP ile dosyaya yazı ekleme
// PHP ile fputs kullanımı

$dosya = "test.txt";

$dosyaac = fopen($dosya,"a+");

$yaz = fputs($dosyaac,"bu yazi rahimcan tarafından yazılmıştır .");

if($yaz)
{
echo "Dosya kaydedildi";
}
else
{
echo "Dosya kaydedilemedi";
}

// PHP ile dosyadan veri okuma
// PHP ile fread kullanımı

echo "<br>";
echo $dosya." isimli dosyanın içindeki yazı : <br>";

$dosyaac = fopen($dosya,"r");
while(!feof($dosyaac))
{
echo fread($dosyaac,1024);
}

?>

[/php]