PHP ile Excel dosyasından okuma yapmak

Excel xls dosyasından PHP ile kolayca veri okuyabiliriz . Bu işlem için excel-reader classı mevcut . Class’ı buradan indirebilirsiniz .

[php]

//Excel class inin yolunu belirtiyoruz.
include ‘reader.php’;
//Classtan yeni bir nesne türetiyoruz
$excel = new Spreadsheet_Excel_Reader();
//Verilerin karakter kodunu belirtiyoruz
$excel->setOutputEncoding(‘UTF-8’);

//Okunacak excel dosyasinin yolunu belirtiyoruz
$excel->read("al.xls");
$toplam = 0;// Kayit sayisini tutacak
//$excel->sheets[Sayfa][‘numRows’] ->Satir sayisini verir.
for($row=1;$row<=$excel->sheets[0][‘numRows’]; $row++){
//$excel->sheets[Sayfa][Tip][Satir][Sütun]

echo $excel->sheets[0][‘cells’][$row][1];
echo $excel->sheets[0][‘cells’][$row][2];
echo ‘<br>’;

}

[/php]

Yukarıda örnekte $excel->sheets[0][‘cells’][$row][1]; ve $excel->sheets[0][‘cells’][$row][2]; olan satırlar 1 = A 2 = B hücresine denk gelmektedir . Sizin hücreleriniz A,B,C,D vs uzayıp gidiyorsa istediğiniz hücrenin sırasını yazarak istediğiniz sayıda hücre üzerinde işlem yapmanız mümkün .

Türkçe karakter hatası alıyorsanız iconv ile türkçe karakteri bozuk olarak gelen verileri düzeltebilirsiniz .

Örnek kullanımı aşağıdaki gibidir .

[php]

$aHucresi = iconv("ISO-8859-9","UTF-8",$excel->sheets[0][‘cells’][$row][1]);

[/php]

PHP ile Excel veri okumaya basit bir örnek vererek nasıl veri çekebileceğinizi açıkladım . Hata alıyorsanız yorum kısmından iletişime geçebilirsiniz .