PHP ile fiyatı yazı ile yazdırma , sayı okuma sınıfı ve kullanımı