PHP ile friend url için türkçe karakter temizleme

Friend URL seo konusunun vazgeçilmezleri arasına girmiştir . Seo url yapmak için ilk şart metin içerisindeki boşluk ve türkçe karakterlerin temizlenmesidir . Hazırladığım fonksiyon ile çok basit bir şekilde türkçe karakter ve boşlukları temizleyebilirsiniz .

<?
function temizle($tr1) {
$turkce=array(“ş”,”Ş”,”ı”,”ü”,”Ü”,”ö”,”Ö”,”ç”,”Ç”,”ş”,”Ş”,”ı”,”ğ”,”Ğ”,”İ”,”ö”,”Ö”,”Ç”,”ç”,”ü”,”Ü”,”A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F”,”G”,”H”,”I”,”J”,”K”,”L”,”M”,”N”,”O”,”P”,”R”,”S”,”T”,”U”,”V”,”Y”,”Z”,”W”,”Q”);
$duzgun=array(“s”,”s”,”i”,”u”,”u”,”o”,”o”,”c”,”c”,”s”,”s”,”i”,”g”,”g”,”i”,”o”,”o”,”c”,”c”,”u”,”u”,”a”,”b”,”c”,”d”,”e”,”f”,”g”,”h”,”i”,”j”,”k”,”l”,”m”,”n”,”o”,”p”,”r”,”s”,”t”,”u”,”v”,”y”,”z”,”w”,”q”);
$tr1=str_replace($turkce,$duzgun,$tr1);
$tr1 = preg_replace(“@[^a-z0-9-_şıüğçİŞĞÜÇ]+@i”,”-“,$tr1);
return $tr1;
}
?>

Kullanımı

<?PHP echo temizle(“Bu bir Deneme Metnidir”); ?>