PHP ile gerçek ip adresini almak

Aşağıdaki basit fonksiyonu projelerinize dahil ederek kullanıcının gerçek ip adresini alabilirsiniz .

 
[php]

<?PHP

function get_client_ip() {
$ipaddress = ”;
if ($_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’])
$ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’];
else if($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’])
$ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’];
else if($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’])
$ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’];
else if($_SERVER[‘HTTP_FORWARDED_FOR’])
$ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_FORWARDED_FOR’];
else if($_SERVER[‘HTTP_FORWARDED’])
$ipaddress = $_SERVER[‘HTTP_FORWARDED’];
else if($_SERVER[‘REMOTE_ADDR’])
$ipaddress = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];
else
$ipaddress = ‘UNKNOWN’;
return $ipaddress;
}

echo get_client_ip();

?>

[/php]