PHP ile rastgele harf üretme

Sipariş numarası yada ticket no gibi rastgele veri üretmede kullanabileceğiniz basit ve kullanışlı bir fonksiyon .

[php]

<?PHP
function rasgeleharf($kackarakter)
{
$char="ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZQX"; /// İzin verilen karakterler ?
for ($k=1;$k<=$kackarakter;$k++)
{
$h=substr($char,mt_rand(0,strlen($char)-1),1);
$s.=$h;
}

return $s;
}

// Kullanımı

echo rasgeleharf(6);

?>

[/php]

6 karakterli rastgele harf çıktısı verecektir . char değişkenine sayı da girebilirsiniz . Sayı ile birlikte karışık çıktı verecektir .