PHP ile Resmin Üzerine Yazı Yazalım

Sitemizdeki resimlerin çalınmasına karşı bir önlem olarak alabileceğimiz resmin üzerine yazı yazmayı aşağıda veriyorum .

PHP de bu işleme watermarks denir .

 

<?php
$stamp = imagecreatefrompng(‘stamp.png’);
$im = imagecreatefromjpeg(‘photo.jpeg’);

$marge_right = 10;
$marge_bottom = 10;
$sx = imagesx($stamp);
$sy = imagesy($stamp);

imagecopy($im, $stamp, imagesx($im) – $sx – $marge_right, imagesy($im) – $sy – $marge_bottom, 0, 0, imagesx($stamp), imagesy($stamp));

header(‘Content-type: image/png’);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>