PHP ile yazı kısaltma

Fonksiyon son derece basit isterseniz include ile çağırın isterseniz direk sayfanın içerisinde kullanın .