PHP ile yazıyı istenilen karakterden kesmek

Veritabanından Gelen Datalar Bazen Oluşturduğumuz Div yapısından taşabiliyor . Örnek 20px yüksekliğinde oluşturmanız gereken bir div i 3 satır olan bir yazı dağıtabilmekte . Bu gibi durumlarda veritabanından getirdiğimiz veriye kısıtlamalar koymamız gerekir .

PHP ile gelen veriyi aşağıdaki örnekte belirttiğim gibi istediğimiz karakter sayısından sonra kesebiliriz .

$Veri = “rahimcan.com”;

$SatirSayisi = strlen($Veri); // Gelen Verinin Satır Sayısını Alıyoruz .

if($SatirSayisi > 20){

echo substr($Veri,0,20);

} else {

echo $Veri;

}