PHP kolay yönlendirme sınıfı

Header fonksiyonunun sayfanın en üstünde tanımlanmadığı durumlarda meta ile yönlendirmem yapmamız gerekiyor . Bu sınıf ile kolay bir şekilde yönlendirme yapabilirsiniz .

 function redirect($url)
{
   if(!headers_sent())
     header("Location : $url");
  else
    echo "";
  exit;
} 

// Kullanımı

redirect('index.php');