PHP resim upload class

Çok güzel bir dosya upload sınıfı . Hemen hemen ihtiyacınız olan tüm seçenekler eklenmiş . Dosya uzantısı engelleme , Boyut kontrolü , Dosya isminin değiştirilmesi gibi . Bu sınıfı tavsiye derim kullanımıda çok kolay ve esnek .

Sınıfı indirmek için tıklayınız


// Class'ı import ediyoruz .
include("file_upload.php");

$a = new upload;					 
/*Zorunlu değil boş bırakırsak root dizine atar*/
$a->directory = 'projeler/arsiv'.DIRECTORY_SEPARATOR;				 
/*Girmek zorunlu değil girmek gerede 250K,2M,1G vb, parametreler ile girilmelidir*/
$a->allowed_size = '300M';
/*Girmek zorunlu değil Dosya uzantısı kontrolü yapar girmek gerekirse array('uzantı') şeklinde */
$a->allowed_ext = array('zip','rar');
/*Girmek zorunlu değil Dosya uzantısına aldırmaksınızın eğer resimli işlemler yapıyor isek resim oldugunu belirmekte fayda var*/
$a->check_image_type = false;
/*Girmek zorunlu değil Dosyaya yeni ad vermek iser isek not uzantıyı yazmıor sadece adı değiştiriyor*/
$a->file_rename = uniqid($projeaditemiz);
/*girmek zorunlu hangi file formdan geldiğini belirmemiz gerekiyor. multi upload fonksiyonunu kapattım*/
$file = $a->save('zip');
					 
/*hata çıktıları*/
if($file){
echo 'Dosya başarıyla yüklendi .';
}
else
{
echo $a->error;
}

// Yüklenen dosyanın adını almak için ise;					
$yol = $file["file"];